Да бъдат осигурени допълнителни 100 000 лева от резерва на община Хасково за закупуване на бутилирана вода за нуждите на детски градини, учебни здравни и социални заведения. Това предлага кметът Добри Беливанов в извънредна докладна записка до Общинския съвет за предстоящата сесия на 13 септември.

Като причина за искането се изтъква забавянето на допълнителното водоснабдяване на Хасково, а учебната година стартира след дни.

От докладната става ясно, че към момента строителството на новите кладенци е завършено, като за това е издаден акт №15 от 4 април, 2019 г. и от 24 април, 2019 г., и дейностите са разплатени.

Строежите обаче не могат да бъдат пуснати  в експлоатация без да са учредени санитарно-охранителните зони около кладенците и двете вододайни зони.

Липсата на разрешения за водовземане и не учредените санитарно-охранителни зони, което е задължение на оператора „ВиК“ ЕООД – Хасково, се оказва сериозна причина за забавяне на приемането на изградените дублиращи кладенци и въвеждането им в експлоатация.

Всички процедури по приемането на кладенците от „Басейнова дирекция“ – Пловдив, обявяване на санитарно-охранителните зони за разглеждане и възражения от заинтересованите лица приключиха на 05 септември, 2019 г.

В момента вървят процедурите по учредяване на санитарно-охранителните зони от „Басейнова дирекция“ – Пловдив. От там трябва да назначат комисии за приемане на санитарно-охранителните зони. След това, необходимите документи за приемане на строежите и въвеждането им експлоатация ще бъдат депозирани в ДНСК-София за назначаване на държавна приемателна комисия и издаване на Разрешение за ползване.

Пълната документация за строежите ще бъде предадена на Асоциацията по ВиК, която от своя страна ще я предостави на оператора ВиК-Хасково. Едва тогава той може да включи кладенците към водоснабдителната система на Хасково.

Целта е водата от новите кладенци да бъде смесена с тази от старите, в които има завишени норми на уран и алфа активност, като с това концентрацията на урана да бъде намалена.

Коментирай чрез Facebook