Договори

Информация за сключени договори по чл. 180, ал. 3 ИК:


1/ Страна: Коалиция „БСП за България“. Предмет: Отразяване на политическа кампания на Коалициа „БСП за България“ за парламентарни избори, насрочени за 11.07. 2021 г. Срок на договора от 11.06.2021 г. до 09.07.2021 г. Стойност 1000 лева без ДДС.