Тарифи

                                            РЕГЛАМЕНТ

 

Условия на „Хасково Прес“ ЕООД за провеждане на предизборна кампания в информационен сайт Haskovo. Press за Парламентарни избори 11.07.2021 г.

В предизборната агитация в информационния сайт Haskovo.Press имат право на изява всички политически партии или коалиции и кандидати, регистрирани за участие в изборите за 46-то НС на 11.07.2021 г. В предизборната кампания се спазва принципът на равнопоставеност на кандидатите. Стартът и финалът на предизборната кампания са в съответствие с хронограмата на ЦИК. Сайтът предоставя на всички, регистрирани за участие в изборите кандидати, партии или коалиции, едни и същи условия и цени за платени публикации. Тарифите за тези услуги са обявени пред Сметната палата, ЦИК, РИК и на сайта Haskovo. Press, според изискванията на Изборния кодекс.

„Хасково Прес“ ЕООД обявява на интернет страницата на медията информация за договорите, сключени с всички регистрирани за участие в изборите партии, коалиции от партии и кандидати, съгласно изискванията на чл. 180, ал. 1 от Изборния кодекс.

Участниците в предизборната кампания, които желаят да провеждат агитация, подписват ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие с правилата на този регламент и провеждането на кампанията на сайта Haskovo.Press. По време на предизборната кампания всички официални визити на регистрирани за участие в парламентарните избори партии, коалиции и кандидати за народни представители или техни представители, се отразяват според правилата на този регламент. Материалите от предизборните събития се публикуват в специална категория „Парламентарни избори 2021“.

Материалите се публикуват по реда на тяхното заявяване и заплащане.

Haskovo.press си запазва правото да редактира или да отказва материали, предоставени от щабовете на партиите, коалициите и кандидатите за народни представители, когато те нарушават добрия тон или съдържат нецензурни, съмнителни или незаконни квалификации. Всички агитационни материали и банер

позициите се публикуват едва след тяхното заплащане по банков път. Партиите, коалициите и кандидатите, регистрирани за участие в изборите или техни представители информират екипа на сайта за предизборните си прояви най-малко един ден преди тяхното начало.

При възникване на право на отговор, неговото публикуване се заплаща от партията, коалицията или кандидата, чиято публикация го е предизвикала.

Съобщения за проявите в рамките на цялата предизборна кампания се приемат от 09:00 до 18:00 часа всеки ден на телефоните на сайта:

0888 47 24 33 Милена Стоева, hspress@abv.bg

Haskovo.Press не носи отговорност за неотразяване на предизборно събитие, за което не е получена информация по този ред. Всички предизборни материали, независимо от жанра им, се заплащат предварително, съгласно Чл. 198, ал. 5 от Изборния кодекс. Заплащането е според Тарифа, неразделна част от този Регламент и валидна за всички участници в изборния процес.

Всички участници в предизборната кампания и техните представители от политически партии, са длъжни да спазват Изборния кодекс, както и нормите на действащото в България законодателство. Ползващите Haskovo.Press за предизборна агитация са длъжни да спазват принципите на коректност и етично поведение. Haskovo.Press няма да публикува никакви предизборни материали 24 часа преди изборния ден и в изборния ден, съгласно чл. 182, ал. 4 от Изборния кодекс. Сайтът Haskovo.Press е само доставчик на информация и не носи никаква отговорност за изявленията, направени по време на предизборната кампания, както и за съдържанието на готовите материали, предоставени за агитация от централите на  политическите партии, коалиции и кандидати. При неточно и некоректно подадена информация от партии, коалиции и кандидати в надпреварата, САЙТЪТ не носи отговорност.

Haskovo.Press не редактира информация, подадена от предизборен щаб или пресцентър, ако за това няма изрична договорка между медията и съответния представител.

ДЕКЛАРАЦИЯ

от

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

представляващ

……………………………………………………………………………………………………………………………….

/ кандидат, партия, коалиция, предизборен щаб, инициативен комитет и др./

Запознат съм с Регламента за предизборна агитация в сайта Haskovo.Press и с Тарифата за заплащане на предизборните материали.

Приемам условията и правилата за водене на предизборна кампания за Парламентарни избори – 11.07.2021 г. в сайта.

 

Дата…………….             Упълномощено лице:…………………

Име : ……………………………………

Гр. Хасково

 

ТАРИФА

за политическа реклама – Парламентарни избори 11.07. 2021 г.

в сайта Хасково Прес

  1. Публикуване на статия в сайта – 155 лв., при предоставен от клиента материал
  2. Репортаж от събитие – 195 лв.
  3. Банер с размери 300 х 250 px – 320 лв. за 30 дни
  4. Банер с размери 728 х 90 px – 360 лв. за 30 дни

Цените са крайни и не се начислява ДДС

Банерите се излъчват на съответните позиции, в зависимост от тяхната заетост