Първа копка на Дневен център за деца с увреждания направиха в Хасково

Днес бе направена първата копка на Дневен център за деца с увреждания в Хасково
Днес бе направена първата копка на Дневен център за деца с увреждания в Хасково
Първа копка на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства направи днес кметът Добри Беливанов заедно с инж. Ботко Михайлов, управител на фирмата – изпълнител „Консорциум Михайлови инженеринг“ ДЗЗД – Пловдив. Водосвет отслужи отец Никола, който положи и основния камък.
 
Дневният център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства се изгражда по проект на Община Хасково „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца чрез изграждане и ремонт на социална инфраструктура в град Хасково“ на стойност 814 271 лв. Финансирането е по Оперативна програма „Региони в растеж“.
Капацитетът на центъра е до 30 места за дневна грижа и 60 места за консултативни услуги. По проекта се предвижда още изграждането на Ново преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст и разширяване капацитета на съществуващ Център за обществена подкрепа /ЦОП/, посредством изграждането на Център за спешен прием.
Така ще бъде осигурена подходяща и ефективна социална инфраструктура за предоставяне на нов вид услуги в Община Хасково, които ще заменят институционалния модел на грижата на децата с грижа в близка до семейната среда.

Коментирай чрез Facebook