Кметът спря със заповед строежа на тротоара на ул. „Одрин“

Кметът спря със заповед строежа на тротоара
Кметът спря със заповед строежа на тротоара
Кметът на община Хасково Добри Беливанов заповед спира със заповед строежа на сградата на улица „Одрин“, до детската градина, съобщиха от кметството. Причината за това е отклонение от одобрения Подробен устройствен план (ПУП), приет с решение № 868 от 2015 година на Общински съвет Хасково.
Височината и етажността на строящата се сграда надхвърля одобрения височината до 4,50 м на един етаж и е в нарушение на разпоредбите на Закона за устройство на територията.
Освен това е установено, че строежът е в отклонение на одобрените инвестиционни проекти. Така също има изградени конзолни стълби, армировката на които не са закотвени в пояс или греда. Външният размер по конструктивния проект е 5,06 метра, а изпълненото място е 5,36 метра.
Констативният акт от проверката е връчен на собственика на строежа на 27 февруари, 2019 година. Собственикът е входирал възражение , което според специалистите на общинската дирекция „Архитектура ,градоустройство, строителство и инвестиции“ е с неоснователни аргументи.
Строителството може да бъде продължено, когато бъде внесен нов проект, кореспондиращ с ПУП.

Коментирай чрез Facebook