Беливанов откри реновирани сгради на гимназията по строителство

Кметът Беливанов откри реновираните сгради на Гимназията по дървообработване в Хасково
Кметът Беливанов откри реновираните сгради на Гимназията по дървообработване в Хасково
Кметът Добри Беливанов откри днес обновена сграда на ПГДС„Цар Иван Асен ІІ“ .
Освен осигурените по проекта над 1 милион лева община Хасково отпусна допълнителни 60 хиляди лева,с които да бъдат завършени вътрешни реконструкции в сградата. Направени са нови подови настилки и замазки в учебни кабинети и в над 30 стаи в общежитието на училището. Повече от 70 деца вече живеят в изцяло реновирани стаи.
 
Строителните работи са завършени предсрочно. Кметът се извини на учениците , че се е наложило да учат на две смени а живеещите в общежитието да бъдат в друга сграда докато траe ремонта. То благодари и на екипа и строителите, реализирали проекта и пожела успех на учениците и учителите.
 
„Проектът е № BG16RFOP001-3.002-0013-C01 „Създаване на условия за качествено професионално образование чрез подобряване на сградния фонд и материалната база на ПГДС „Цар Иван Асен ІІ“, гр. Хасково по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020. Приоритетна ос: Регионална образователна инфраструктура, по процедура: Подкрепа за професионалните училища в Република България.
 
Обща стойност на проекта е 1 399 199,64 лв. ЕФРР – 1 189 319,69 лв. Национално финансиране – 209 879,95 лв. Приключилите строителни дейности обхващат реконструкция, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и газифициране в сградите на ПГДС „Цар Иван Асен ІІ,гр.Хасково“. Това са Работилница по дървообработване, намираща се на ул. „Ст. Стамболов“ № 2, и Корпус 2 – Общежитието, което е на ул. „Пловдивска“ № 37.

Коментирай чрез Facebook