Общината иска дългосрочен кредит от над 10 млн. лв. за залите „Дружба и „Младост“

Снимка Хасково Прес

Община Хасково да изтегли дългосрочен кредит в размер на 10 409 076 лева за реконструкция и модернизация на спортна зала „Дружба“ и спортен комплекс „Младост“ в града, предлага с докладна записка до Общинския съвет кметът Добри Беливанов. Финансирането ще се осигури от финансовия посредник ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“. Общият бюджет по проект „Спортен комплекс Младост“ е в размер на 4 590 952. 00 лева, а за реконструкцията на зала „Дружба“ е 5 818 124.16 лева. Обектите са част от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие и отговарят на изискването за териториален обхват (ИПЗВР), посочва градоначалникът. Дейностите за изпълнение и стойностите са заложени в ИПГВР на град Хасково на база на изготвените предпроектни проучвания.

 

Предварителната оферта от ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ от 21 май, 2019 г. за финансиране на проектите е с общ размер на кредита 10 409 076 лева. Индикативният срок на кредита е 180 месеца (15 г). Осреднен лихвен процент на база индикативна оферта е РЛП + до 1% на годишна база. Кредитът ще е обезпечен със залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Хасково, става ясно от предложението. Източниците на погасяване на главницата са от собствени бюджетни средства, посочва в докладната кметът. Срокът за усвояване на кредита е 24 месеца, гратисния период за погасяване на главницата е също 24 месеца.

Предложението на Добри Беливанов към Общинския съвет е да даде съгласие Община Хасково да поеме дългосрочен дълг за финансирането на двата проекта „Младост“ и „Дружба“.

Също и ОбС да делигира права на кмета на община Хасково да подпише договорите за финансиране на допустими проекти и фактически действия за изпълнение на решението.

В началото на докладната кметът Беливанов припомня, че с решение от 29 март, 2019 г. на Общински съвет Хасково е дадено съгласие община Хасково да кандидатства пред ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ за финансирането на двата проекта.

Тази вечер имаше обществено обсъждане в зала „Хасково“ по повод на искания кредит от общината. На срещата присъстваха предимно представители на спортни клубове и граждани, които подкрепиха идеята на кмета за реконструкция на залите. Присъстващите дадоха предложения окончателните проекти да бъдат съгласувани със специалисти, за да не се получи като със стадион „Хасково“, който още няма трапове. По думите на Димитрия Найденова, треньор в клуб „Атлетик“, в този му вид стадионът не може да ползва дори за ученически състезания.

На общественото обсъждане присъстваха и общински съветници Според тях обсъждането е закъсняло, защото решението на Общинския съвет за кандидатстване за кредит от ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ за ремонт на двете зали е още от март, т.г.

Кметът обаче заяви, че кредитът е важен за град Хасково, понеже общината не може да кандидатства по проект за отпускане на средства безвъзмездно.

Какво ще решат общинските съветници на Хасково, ще стане ясно на заседанието утре.

 

 

Коментирай чрез Facebook