Община Хасково от днес работи с 16 нови образци на заявления

Снимка Хасково Прес

От днес община Хасково предлага 16 унифицирани услуги и три документа на уеднаквени бланки, информираха от общинска администрация. Промяната се налага с Постановление на Министерски съвет относно стандартизирани образци на заявления и влиза в сила от днес.

Новите формуляри и документи са еднакви за цялата страна. Това е първият етап на уеднаквяване на документите издавани от общините в България. Всяка община има повече от 140 услуги.

Сред новите бланки са заявленията за издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние, за издаване на скици за недвижими имоти, за разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж, за удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот, за издаване на виза за проектиране, за издаване на удостоверение за търпимост на строеж, за заверка на документи по гражданско състояние за чужбина, за одобряване на подробен устройствен план, и др.

Коментирай чрез Facebook