Община Хасково получи нов автомобил-вишка по трансграничен проект

Община Хасково получи днес вишка на базов автомобил ISUZU D-MAX с повдигателна уредба CTE ZED 15.2. Цената е 149 640 лв. с ДДС. Автомобилът е доставен по проект Закупуване на високо технологично оборудване за ранно оповестяване при възникване на горски пожари” /FIRE DETECTION/ по Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Гърция – България 2014-2020 .

По същия проект приключва изграждането на кула и технически съоръжения за превенция на горски пожари на стойност 398 035,60 лв. с ДДС .

Кулата разполага с камери, картината от тях вече се получава в центъра за видеонаблюдение в сградата на общината.

Предстои официално представяне на кулата и вишката.

Коментирай чрез Facebook