125 наказателни дела решени през септември в Хасково, на съд са пратени 24 лица

Снимка Хасково Прес

На съд през септември прокуратурата в Хасково е пратила 24 лица, съобщават от държавното обвинение. За същия период по същество са решени 125 наказателни дела.

През изминалия месец в Районен съд – Хасково са внесени 5 дела за престъпления против младежта. Те са за неплащане на издръжка, както и за заживяване на съпружески начала на лице от женски пол, ненавършило 16-годишна възраст с пълнолетен.

4 са заведените дела за престъпления против собствеността (кражби, унищожаване и повреждане на чужди движими и недвижими вещи). Образувано е едно дело за документно престъпление, едно за палеж и 13 дела за общоопасни престъпления.

Коментирай чрез Facebook