Надежда Колева: Вярваме, че има Надежда за Харманли!

Надежда Колева

С убеждението, че животът и здравето на хората не трябва да са стока, основен стремеж ще бъде запазването, стабилизирането и развитието на общинската болница и заведенията за възрастните и болни хора, споделя кандидатът за кмет на Харманли от Коалиция „БСП за България“ Надежда Колева

 

Госпожо Колева, вие сте кандидатът на БСП за кмет на Харманли, разкажете най-напред  повече за себе си, за семейството?

От Харманли съм. Бабите, дядовците и родителите ми са строили това, което ние не само че не продължихме, но и загубихме. От единия си дядо и майка ми, които са били педагози,  наследих страстта си към четенето и комуникативните качества. Завърших право в УНСС и от първия ден на трудовия си стаж съм адвокат. Професията ми изостри още повече чувството за  справедливост, съпричастност и желание да помогна на нуждаещия се. Омъжена съм и имаме две дъщери. По-голямата от тях е дипломирана и вече работи, а малката е ученичка.  Потомствен социалист съм – трето поколение. Освен да чета, проявявам определено отношение към природата. Като дъщеря на лесовъд от малка живея с проблемите на гората и горския свят. Участвала съм  с увлечение  в маркирането  на гората и залесяването. В свободното си време обичам да танцувам народни танци, чета поезия.

Какво ви мотивира да се кандидатирате за кметския пост?

Два мандата съм общински съветник. Имам отношение към проблемите на местното самоуправление и особено в последния мандат с управлението на ГЕРБ откривам, че бих могла да бъда полезна със знанията и опита си за развитието на нашата  община.  Макар и малка, проблемите й са големи. Давам си сметка какви усилия ще ни струва да преодолеем изоставането ни, но съм убедена, че с енергичните млади и опитните хора в листата ни ще направим живота по-добър.

Какви са проблемите на община Харманли?

Многобройните срещи, които провеждаме с хората затвърждават правилността на посоките, начертани в  нашата управленска програма „Визия за Харманли”. Нужна е подкрепа за младите хора, които са родени тук и желаят да работят и отглеждат децата си в родния край, в близост до родителите си и с мечти за бъдещето си. Тревожи ме гледката на запустелите заводи и все по-обезлюдяващите се улици. За това грижите за младите семейства, специалистите и младежите ще са първостепенни.

Кои са приоритетите в управленската ви програма?

С убеждението, че животът и здравето на хората не трябва да са стока, основен стремеж ще бъде запазването, стабилизирането и развитието на общинската болница и заведенията за възрастните и болни хора, за тези от тях, които са с увреждания. От реновиране се нуждае не само сградния фонд, но и апаратурата в болницата. Имаме идеи и да подпомагаме финансово подготовката на медицински персонал.

Увеличаване на раждаемостта, грижите по отглеждането, обучението и възпитанието на децата се нуждаят от иновации в образованието и съхраняване на културните традиции. За разлика от големия град, материалната база на детските заведения и училища е достатъчна, но се нуждае от усъвършенстване и поддържане. Докато за общообразователните училища основен проблем е обхвата и задържането на децата в училище, качеството на учебно-възпитателния процес, оползотворяването на свободното време на децата, то в професионалното образование определящи са базата за професионалната квалификация и трудовата реализация на завършилите. Навремето структурата на промишлеността изискваше специалисти в електрониката, машиностроенето, текстилната и шивашката промишленост. Сега стесняването на трудовия пазар демотивира децата и те не виждат смисъл да придобиват определена професия. Ще развиваме традиционните за общината спортове, масовия детски и младежки спорт. Дейността на читалищата, музея и спортните дружества определят културния облик на общината. Ще продължим традициите на обогатяване и насищане със съдържание на съществуващите културни празници, някои от които имат национално значение.

Също така трябва да бъде ефективно управлението на общинската собственост за по-добри и устойчиви резултати. Това важи с пълна сила за всички общински фирми, от които зависи чистотата, строителството и снабдяването с дърва за огрев и други.

В непосредствена връзка са развитието и поддръжката на общинската инфраструктура. Честото спиране на водата, качеството й, въпреки изградената, но не открита пречиствателна станция, дупките по улиците, лошото състояние на тротоарите и липсващи такива правят живота на съгражданите ни допълнително по-труден. За селското население към тези несгоди се прибавя и липсата на междуградски превоз.

Имате много срещи с хората по време на предизборната кампания. Какво разбрахте от тях, какво споделят с вас?

Въпреки създадения информационен център, проблем остават бързите, безпристрастни и достъпни услуги за хората. Всичките ни разговори при срещите с тях изобилстват от примери на формално и пренебрежително отношение към най-обикновени житейски проблеми. Оценяваме високо необходимостта от преки връзки с избирателите. Не само приемните дни са задължителни, но и увеличаване на часовете за индивидуални срещи. Кметът трябва да е при хората.

Казахте, че грижите за младите хора ще са първостепенни, как смятате да ги задържите в  Харманли?

Не са големи възможностите на местната власт за преодоляване на безработицата и задържане на младите хора в общината. За това ще се стремим към партньорство с местния бизнес и привличане на инвестиции в общината с цел откриване на нови работни места. Все още съществува съхранена производствена база, която би могла да се използва.

Имате определено отношение към природата, но регионът на Харманли е често засяган от пожари през лятото, унищожават се стотици декари растителност. Имате ли стратегия в тази връзка?

В предстоящия управленски мандат трябва да положим грижи за подобряване, запазване и възстановяване на естествената околна среда. Горските пожари, които вече редовно съпътстват летния сезон, унищожиха голяма част от горския фонд. Търговията с дървесина също оголи хълмовете на районите в Сакар и Източните Родопи. Спешно се нуждаем от реализирането на залесителни програми. Трудно можем да спрем влиянието на Източномаришкия комплекс, но можем да намалим запрашаемостта с редовното миене на улиците и грижите за зелените площи. Подобряване на услугата сметосъбиране, както в града, така и в селата на общината.

До изборите има още време, пожелавам ви ползотворна и успешна кампания!

Благодаря Ви! Аз и екипът ми работим в настоящата кампания с много позитивизъм. защото вярваме, че има #НадеждаЗаХарманли!

 

Купуването и продаването на гласове е престъпление

 

 

 

 

Коментирай чрез Facebook