Колко става здравната вноска за 2020 г. за трайно безработните

За дните в неплатен отпуск дължимата здравна осигуровка вече се изчислява върху 305 лв., а не 280 лв., колкото беше миналата година.

Всички, които внасят здравни осигуровки за своя сметка (например трайно безработните и абитуриентите в месеците преди да започнат работа или да се запишат в университет), дължат месечно по 24,40 лв. на здравната каса.

Срокът за плащане на тези вноски е до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.

Например здравните вноски за януари трябва да се платят до 25 февруари 2020 година.

Хората, които сами си плащат здравните вноски трябва да подадат в Националната агенция по приходите декларация Образец 7.

Тя се подава в офис на НАП по постоянен адрес до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който е възникнало задължението.

Санкцията за неподаване на такава декларация е от 500 до 1000 лева.

 

Източник pariteni

 

Коментирай чрез Facebook