БСП в Свиленград настоява за безплатни детски градини и ясли в общината

Общинските съветници Стамо Димитров /вдясно/ и инж. Георги Илиев

Да отпадне таксата за детски градини и ясли в общината, настояват в докладна записка до кмета общинските съветници на БСП в Свиленград.

 

Постоянната месечна такса за посещение на детска градина в общината сега е 15 лева, а за ясла – 10 лв. Към тях родителите заплащат и дължимата месечна такса за храноден, която е 1,80 лв. за детските градини и 1,50 лв. за ясла.

Основните проблеми, възпрепятстващи посещаването на детски градини са свързани със социално-икономически фактори, институционални проблеми, миграция,  етнокултурни фактори и други, отбелязват общинските съветници от БСП в Свиленград. Според тях наличието на финансови бариери, в т.ч. таксите за детски градини е сред основните причини много деца да не посещават детска градина.

За преодоляването на тези проблеми социалистите в местния парламент предлагат от 1 септември 2020 г. детските градини и детската ясла да станат напълно безплатни. С премахването на таксите ще се преодолеят финансовите затруднения пред семействата с малки деца. Това ще се сведе до минимум броя на отсъстващите деца или в положителен аспект ще се увеличи посещаемостта в градините и яслените групи. По този начин ще се осигури възможност повече деца да могат да посещават детските заведения, с което ще се защити обществения интерес, като се окаже положителен ефект върху цялостния процес на изграждане на по-добро общество чрез подобрен достъп до социализация и образование на децата.

Посещаването на детските градини ще доведе и до по-добра подготовка за училище и ще подобри като цяло уменията за общуване на децата, допълват от БСП.

Сред вносителите на докладната е д-р Диана Василева, общински съветник от БСП в Свиленград

Съветниците считат, че премахването на таксите ще позволи на много социално слаби семейства да изпратят децата си на детска градина. Това ще помогне и на работещите родители, и на родителите с не дотам добри финансови възможности. Такава крачка пряко ще повлияе на проблемите, свързани с демографската криза в нашия регион и ще се окаже помощ на младите семейства. Ще се стимулират младите хора да останат да живеят и работят в община Свиленград. По този начин Свиленград, ще се превърне в община, която стимулира младите хора да останат и се развиват тук, мотивират се социалистите.

С отпадането на таксите за детските заведения в Свиленград ще се увеличат шансовете на всички деца да участват активно в социалния и обществения живот на общината, осигурявайки им равен достъп и старт, както и намаляване броя на децата, които преждевременно отпадат от образователната ни система, аргументират се социалистите.

Според тях така ще се подобряване на нивото на образователната подготовката на децата при постъпването в училище.

Освен това би осигурило и ранен достъп до образование на хора в икономически неравностойно положение, мотивация на родителите децата им да посещават редовно детските заведения. Не на последно място ще се постигне прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на предучилищното образование на територията на община Свиленград.

Христо Коларов, съветник от БСП в Свиленград

Необходимият финансов ресурс за тази цел е в размер на 98 333 лв., изчисляват съветниците на БСП, като уточняват, че става въпрос за периода от 1 септември 2020 г. до края на 2020 г. Социалистите настояват тези средства да бъдат заложени в бюджета на община Свиленград за 2020 година.

Вносители на докладната са инж. Георги Илиев, Христо Коларов, Стамо Димитров и д-р Диана Василева.

 

 

Коментирай чрез Facebook