Екоинспекцията глобява с до 10 хил. лв. собственика на изгорялата автоморга

160
Снимка Хасково Прес

РИОСВ – Хасково извърши проверка на автоморгата, в която избухна пожар в събота (25 януари) и изгоряха десетки излезли от употреба автомобили. По случая е образувано досъдебно производство.

 

Екоекспертите са констатирали, че не са били отстранени гумите, тапицериите и други горивни материали на част от съхраняваните на площадката стари автомобили. По този начин е нарушен редът за разкомплектоване на излезлите от употреба МПС, съгласно Приложение 3 за минималните технически изисквания към площадките за събиране и съхраняване и към центровете за разкомплектоване на ИУМПС към Наредба за излезлите от употреба МПС.

Днес ще бъде изпратена покана за съставяне на акт на фирмата, стопанисваща площадката – „Детелина АФА“ ЕООД . За нарушаване на изискванията за разделно събиране, транспортиране или третиране на отпадъци според вида, свойствата и съвместимостта им Законът за управление на отпадъците предвижда глоба от 3 000 до 10 000 лв.

Стационарният пункт за следене на качеството на атмосферния въздух в РИОСВ – Хасково показва, че в деня на пожара няма замърсяване на въздуха в града. В събота концентрацията на серен диоксид е била 19,9 микрограма за кубичен метър при средноденонощна норма 125 микрограма/куб. м, а за азотен диоксид – 9,1 при норма 200.

 

Коментирай чрез Facebook