През февруари изтичат 422 лични карти, 1341 паспорти и 525 книжки

Днес на място мобилният екип от сектор „Български документи за самоличност“ посети териториалната дирекция на Националната агенция по приходи на работното им място в Хасково. 67-служители и членове на семействата им подадоха групова заявка за подмяна на личните им документи. На място им бе осигурена възможност за заплащане на услугите чрез ПОС терминално устройство. За тези, които не желаеха такова разплащане имаше друго улеснение. На място бе осигурен служител от пощата, който прие таксите като пощенски запис. Това е част от услугата, улесняваща държавни и общински институции, кметства и групи граждани по места след предварителна заявка. Така хората ще бъдат обслужени в работно време, без да идват  в паспортна служба или в другите полицейски управления.

 

 

В момента няма напрежение в звената „Български документи за самоличност”, което е предпоставка за активизиране на гражданите за подаване на заявления. ОДМВР Хасково разполага с 3 подобни мобилни станции на територията на областта.

Граждани, които притежават валиден електрон ен подпис могат да се възползват да ги подадат на онлайн адрес: https//e-uslugi.mvr.bg

От полицията припомнят на гражданите, че могат да подменят личните си документи преди срока на изтичане на тяхната валидност.

През февруари изтича валидността на 422 лични карти, 1341 паспорта и 525 свидетелства за правоуправление на МПС на граждани с постоянен адрес на територията на областта.

Документите с изтекъл срок са невалидни и подлежат на подмяна.

 

Коментирай чрез Facebook