Днес Комисията по заетост прие единодушно предложенията по държавния план-прием след завършен VII клас за учебната 2020-2021. Броят на учениците, завършващи седми клас през тази година, е 2024, със 74 повече от предходната година. Тяхното обучение ще се осъществява в 26 училища от цялата област, като учениците ще могат да избират профили или професии в 80 паралелки, от които 30 с профил, 50 с професия и 50 паралелки със СТЕМ профил или професия.

 

На заседанието бяха гласувани 5 нови професии, по които да се обучават учениците в областта. В Природо-математическа гимназия „Иван Вазов“ и Професионална гимназия „Проф. Д-р Асен Златаров“ – Димитровград се въвежда специалността „Приложен програмист“. В Средно училище „Любен Каравелов“– Димитровград учениците ще имат възможност да изучават професията „Оператор информационно осигуряване“. Професионална гимназия по селско стопанство и икономика „Христо Ботев“ –  Свиленград новата специалност ще бъде „Икономист – информатик“. В хасковската Професионална гимназия по дървообработване и строителство „Цар Иван Асен ІІ“ – учениците ще могат изберат професията „Геодезист“.

От тази година и в Хасково ще се осъществява дуална форма на обучение. Такава ще бъде открита в Професионалната гимназия по механоелектротехника „Стойчо и Кица Марчеви“, а специалността е „Електротехник“. Продължава да се осъществява дуалната форма на образование в Харманли и Димитровград.

На заседанието бяха приети и две паралелки със задочна форма на обучение. Това ще бъдат паралелките „Производство на облекло от текстил“ в Професионалната гимназия по лека промишленост „Райна Княгиня“ и „Металорежещи машини“ в  СУ „Д-Р Петър Берон“ – Тополовград.

Коментирай чрез Facebook