Къщички в общински бази приютяват 20 бездомни кучета

От днес стартира разяснителната кампания на община Хасково и Сдружение Зоодоброволци Хасково за отглеждане и регистрация на домашните кучета. За тази цел ще бъдат разпространени 1000 брошури, които да напомнят на стопаните на кучета за техните задължения към любимците им. Това е поредна стъпка за овладяване на популацията от бездомни кучета в Хасково. Работната група, която работи по проблема, в няколко поредни срещи предприе мерки в тази насока. Една от тях е промяна в Наредбата за придобиване, притежание и отглеждане на кучета на територията на община Хасково.

Освен това община Хасково вече е поръчала да бъдат изработени 20 къщички за кучета, които ще бъдат поставени в общинските бази. Там ще бъдат приютени бездомни кучета, които ще бъдат обгрижвани и ще станат естествени пазачи на общинските предприятия. Къщичките се изработват от учениците от ПГДС“Цар Иван Асен II“.

В съобщението, което от днес Зоодоброволците и община Хасково разпространяват, са описани конкретните стъпки, които всеки стопанин на куче е длъжен да предприеме. В текста се казва:

Уважаеми съграждани,

Община Хасково Ви напомня, че съгласно чл.5а от Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Хасково, собствениците на кучета са длъжни да ги регистрират в 3-месечен срок от датата на придобиването им.

Регистрацията се извършва в общинска администрация Хасково, Център за административно обслужване. Стопанинът попълва Декларация за регистрация, съгласно чл.117 от Закона за местните данъци и такси.

Годишната такса е 10 лева.

При регистрацията собственикът на кучето предоставя следните документи:

  • заверен ветеринарномедицински паспорт;
  • номер на микрочип;
  • документ от компетентен орган, удостоверяващ обстоятелството за освобождаване от такса, ако притежава такъв;

Безплатна регистрация се прави на кучета, чиито собственици имат признат статут на лица с увреждания; на служебни кучета; на кучета, чиито стопани са предоставили доброволно своите кучета за кастрация; на кучета, използвани за опитни цели; на кучета, използвани от БЧК; на кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни и се отглеждат в регистриран животновъден обект. 

 При неспазване на разпоредбите, се налагат санкции, съгласно Наредбата!

Община Хасково

Телефон: 038 603 339

Коментирай чрез Facebook