Снимка Хасково Прес

Община Хасково е загубила милиони левове от такса битови отпадъци, които е трябвало да бъдат внесени от около 100-150 местни фирми през последните години. Това обяви днес кметът Станислав Дечев. Причината е, че предприятията са плащали десетки пъти по-ниска такса смет от необходимото. Това станало ясно след пресмятането на новите ставки за тази година след повишаването на промилите в наредбата.

 

Сумите, които фирмите е трябвало да плащат, всъщност са подадени като задължение от страна на Общинска данъчна дирекция. Те са били изчислявани на база отчетна стойност на сградите и земята вместо по данъчна оценка.

През 2004 година община Хасково и Общински съвет Хасково гласува таксата за битови отпадъци да се изчислява на база промили по данъчната оценка на недвижимия имот. Към онзи момент данъчна оценка и отчетната стойност е едно и също нещо. По-късно през 2011 г. държавата променя Закона за местните данъци и такси, като данъчната оценка на недвижимия имот е по-високата между отчетната им стойност и данъчната.

След това е трябвало вече да се изчислява на база по-високата стойност от двете. Въпреки това, такса смет в общината е продължила да се изчислява на база остатъчна стойност, а не по данъчна оценка.

 

Станислав Дечев

Кметът Дечев посочи за пример следното: Имаме отчетна стойност от 100 лева за земя и сграда, а данъчната оценка е 236 455 лева. При 100 лева отчетна стойност, таксата за битови отпадъци е 1,20 лв. В друг случай: При отчетна стойност 1 860 лева на имот и сграда, данъчната оценка е 224 987 лв., тук в случая лицето е плащало 22,30 лв. такса за битови отпадъци.

Става въпрос предимно за приватизирани държавни предприятия и производствени сгради, намиращиш се в индустриалните зони на града, които имат ниска отчетна стойност заради амортизациите.

Таксата смет за фирмите до миналата година беше 12 промила, а от тази вече е 13 промила, което означава че от тук нататък предприятията ще плащат десетки пъти по-висока такса смет.

Заради неправилно изчислените ставки и загубите, които е претърпяла общината от това през последните 9 години, кметът ще изпрати сигнали към икономическа полиция и прокуратурата за започване на разследване.

В тази връзка кметът Станислав Дечев поиска оставката на директора на Общинската данъчна дирекция Румен Тинчев, който тези дни бил в болнични. Заради това и кметът не е разговарял с него по възникналите казуси.

Румен Тинчев не бе открит за коментар. Припомняме, че той пое Общинската данъчна дирекция през 2015 година.

 

 

 

 

Коментирай чрез Facebook