Шах с пешката! Да плащат или не наемателите на общински обекти в Хасково наема си за април?

Милена Стоева

Какво правят наемателите на общински обекти в Хасково за месец април? Дължат ли наем на общината, не дължат ли?

 

Става въпрос за всички наематели на общински търговски обекти – тези, които плащат такса тротоарно право, съдържатели на заведения в парковете и имат сключен договор за аренда с общината. И които всички те в средата на март хлопнаха кепенци.

Дължат ли тези търговци наем за месец април на общината в ситуация на извънредно положение в страната, прието с решение на Министерски съвет от 13 март, 2020 г.?

Дължат ли тези наематели наем за април 2020 г., който по договор се плаща от 1-во до 10-то число за съответния месец?

Дължат ли тези търговци наем, след като кметът Станислав Дечев на 16 март официално съобщи, че ще предложи на Общински съвет – Хасково да гласува кризисни мерки за местния бизнес като: За времето на извънредното положение, за обектите, които не работят, съгласно Заповедта на министъра на здравеопазването, без наем за ползвателите на общински обекти и без такси за тротоарно право.

Днес сме 3 април.

Кметът към 16 март щеше да предлага на Общински съвет Хасково облекченията за наематели на търговски обекти.

Хубаво намерение! Но през март 2020 г. заседание на Общински съвет Хасково не се проведе. За това впрочем съветниците разбраха в последния момент. И комай от медиите. Нямаше подготвени докладни, които по традиция се разпращат до медиите до към 20-то число на месеца.

Та да се върнем на думата.

Кога и как ще се гласуват предложенията на кмета Дечев за освобождаване от наем на търговците, наематели на общински обекти?

Защото към днешна дата – 3 април, търговците дължат наем на общината за април до 10 число на месеца.

Ако не платят до съответната дата – следва прекратяване на договора с общината.

Ако си внесат наема – как ще се сторнират фактури със задна дата?

При създалото се положение търговците – наематели на общински обекти са в шах с пешката!

Друг е въпросът, че всички търговци, ползващи общински обекти в Хасково вече са платили наем за март. Какво се случва с тези, които напрактика не работеха през половината от март?

От всичко казано дотук, търговците – наематели на общински обекти са в шах с пешката!

На думите ли на кмета да вярват или на договора, подписан с общината?

Можеше поне в сайта на общината да има поместена официална позиция, та да знаят хората какво да правят.

В тази връзка:

Г-н Дечев, питаме Вас: Дължат ли за месец април 2020 г. наем на общината наемателите на общински обекти, съответно такса тротоарно право?

И друго.

Вчера в сайта на община Хасково бе публикуван списъка с дарителите на общината, които до този момент подкрепиха работещите на първа линия служители от общинските и държавни институции и здравни заведения.

Шапки долу за дарителите!

Но защо тези дарители не са вписани в официалния Регистър на дарителите на Община Хасково в 5-дневен срок от дарението, каквото е изискването на Наредбата, приета с Решение №159 на Общински съвет Хасково на 27 май, 2016 година?

Там се казва: Всяко длъжностно лице, упълномощено по силата на тази наредба да получава дарения в полза на община Хасково е длъжно в петдневен срок от получаването на дарението да го обяви в публичния регистър. Необявяването на дарение дава основание на Общински съвет – Хасково да поиска проверка за установяване на евентуален опит за прикриване на факти и обстоятелства около дарението, които противоречат на нормите на тази наредба.

Та, питаме още кмета: Това не е ли нарушение на Наредбата за получаване и управление на дарения от Община Хасково?

 

Автор Милена Стоева

 

Коментирай чрез Facebook