Излъчиха 7 съветници за Комисия по въпросите с парк Ямача, Беливанов отказа

Терените до стадион Хасково

7 представители – общински съветници, които да участват в Комисия за провеждане на широко обществено обсъждане и проучване възможностите за придобиване на имоти частна собственост в парк Ямача за реализиране на обществени цели бяха излъчени днес за заседанието на Общинския съвет. Това бе едно от исканията на инициаторите за спасяването на парк Ямача. Вносител на докладната бе кметът Станислав Дечев, който застана зад групата граждани, обединени зад каузата  „Да спасим парк Ямача“.

 

Почти всяка политическа сила в Общински съвет Хасково излъчи по един представител. В комисията отказа участие само бившия кмет Добри Беливанов, който сега е съветник от Съюз на свободните демократи. Така, вместо предложените 8 представители, те останаха 7.

Поводът за искането на кмета е, че според заявителите, част от отредените за спорт площи до стадион „Хасково“ са частни терени и при евентуално строителство безвъзвратно би се изгубила възможността за използването им. В заявлението подробно са посочени имотите, с техните идентификатори по Кадастралната карта на Хасково. Освен това, групата граждани от каузата „Да спасим парк Ямача“ настояват за широко обществено обсъждане за обособяване на зони за спорт и отдих в парка, провеждане на срещи с всички заинтересовани лица и водене на преговори със собствениците  на горните имоти за евентуалното придобиване на терените от общината.

В тази връзка градоначалникът предложи за Комисията да се изберат общински съветници-представители от всички политически.

„Първата крачка е направена. От тук нататък очакваме публикуване публично имената на всички представители в Комисията и в нея да бъдат включени експерти по казуса и представители на гражданската инициатива „Да спасим парк Ямача“, коментираха по-късно заявителите. „Надяваме се Комисията да бъде сформирана в най-кратък срок и също така да се определи краен срок, в който тя да изпълни оценката на имотите“, допълниха от групата граждани, част от които присъстваха на общинското заседание в зала „Хасково“.

Коментирай чрез Facebook