Включват 77 безработни от Хасковско в Регионалната програма за заетост

77 безработни лица от област Хасково ще бъдат включени в Регионалната програма за заетост на областта за 2020 г. Това стана ясно на свиканото днес от областния управител на Хасково д-р Стефка Здравкова заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Хасково.

 

На заседанието бе приета Регионалната програма за заетост на областта за 2020 г. Областният управител като председател на комисията заяви, че средствата за област Хасково, осигурени от държавния бюджет за работна заплата на наетите лица, са в размер на 195 043,00 лв. и 5500 лв. съфинансиране от общинските и областна администрация, с обща стойност на проекта 200 543 лв. Разпределението им по общини е направено съгласно методика, одобрена от членовете на Областния съвет за развитие на област Хасково.

Регионалните програми стартират от 10.08.2020 г. и приключват на 09.12.2020 г. включително. Планираният срок за изпълнението им е 4 месеца като в този период  лицата ще бъдат назначени на пълен работен ден с трудовото месечно възнаграждение 610 лв. или непълен работен ден с почасово трудово възнаграждение – 3,66 лв. За общините Хасково, Харманли, Свиленград, Тополовград, Любимец, Симеоновград и Ивайловград ще бъдат разкрити по 6 работни места, общините Димитровград и Маджарово по 8, община Минерални бани – 4 и община Стамболово – 9 безработни лица.  Областна администрация Хасково ще назначи 6 човека. Работните места са разпределени спрямо нуждите на общините – общ работник, работник поддръжка, чистач-хигиенист, пазач-портиер, работник озеленяване и шофьор.

В програмата ще бъдат включени безработни лица от следните целеви групи – Безработни младежи до 29 години, с подгрупа до 25 години, младежи, които нито се обучават, нито са заети; безработни над 50-годишна възраст; безработни с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в това число безработни с ниско образование; хора с увреждания; продължително безработни лица; лица извън работната сила, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица.

Коментирай чрез Facebook