Софтуерите за управление на продажбите (СУПТО) се въвеждат до 31 декември 2020 г.

Снимка Хасково Прес

Срокът, в който ползвателите на софтуер за управление на продажбите (СУПТО) да приведат дейността си в съответствие с изискванията на Наредба Н-18 да бъде удължен до края на 2020 г., се предлага в проект за изменение и допълнение на нормативния акт, публикуван за обществено обсъждане в сайта на Министерството на финансите- https://www.minfin.bg/bg/legislation11/290 .

 

Досегашният срок 31.07.2020 г. не може да бъде спазен без значителни затруднения и се предлага удължаването му, е посочено в мотивите към проекта.

Предвиждат се и множество други изменения в наредбата, които са резултат на интензивни дискусии между екипите на Министерството на финансите, НАП и работодателски, браншови и професионални организации, като например: дефиницията за СУПТО; облекчаване на изискванията към медицинските софтуери, т.нар. ERP системи (системи за планиране ресурсите на предприятието), както и към софтуерите, използвани в туризма; удължаване на срока на блокиране на фискалните устройства при липса на свързаност до 72 часа; прецизиране на отговорността на ползватели и разработчици на СУПТО в случаите на открити несъответствия;  облекчаване на правилата за връзка на софтуера с фискално устройство и реквизитите на фискалните бонове и други.

„Промените ще облекчат правилата за търговците, но ще запазят философията на наредбата да ограничава сивата икономика“, коментират от НАП.

Коментирай чрез Facebook