НАП напомня на 3700 търговци за необичайно високи касови наличности

Снимка Хасково Прес

Близо 3700 търговци в страната получиха електронни писма от НАП за нелогично високи касови наличности. Според софтуерните системи на приходната агенция и годишните отчети на дружествата, те държат на каса близо 670 млн. лв.                    С Писмата НАП насърчава дружествата да прегледат счетоводните си записи и да направят доброволни корекции, в случай че не всички суми са действително налични.

 

Отделно, напомняне за значителен размер на материалните запаси спрямо приходите от продажби са получили група юридически лица, които също имат възможност доброволно да коригират данъчните си вноски, допълват от офиса на приходната агенция в Хасково.

От там напомнят, че вече втора година НАП провежда целенасочена кампания, в резултат на която сумата, отчетена като налична в касите на дружествата, намаля с      5 млрд. лв., а още в първите месеци от този подход беше регистриран ръст на данъка върху дивидентите с над 130 млн. лв.

Тези 3700 компании имат възможност за доброволна корекция, преди да се възложи контролно производство, обясняват от офиса на НАП в Хасково.

 

 

Коментирай чрез Facebook