Съветниците от БСП Хасково: Помощта за новородено да е поне 1 минимална работна заплата

Съветниците от БСП продължават да работят по темата свързана с подпомагането на младите семейства. След последната сесия в общината, те проведоха допълнителни срещи с млади семейства и подготвиха проект за промяна в правилника за отпускане на финансова помощ за живородено или осиновено дете в община Хасково.

 

Според действащата нормативна уредба, правилниците се прилагат за неопределен период и време и е важно размерът на финансовата помощ да бъде фиксиран, за да не се стига до намаляване на отпусканата сума в следващите години, коментираха вносителите на докладната. Те предлагат размерът на еднократната финансова помощ по чл.1 да е минимум една минимална работна заплата.

Съветниците коментираха, че част от посочените критерий в правилника са дискриминативни и искат те да отпаднат. Така ще се гарантира принципа на законност на поднормативните актове и ще се постигне максимална справедливост. Като добър пример в посока подпомагането на млади семейства те посочиха общините Димитровград и Свиленград.

Коментирай чрез Facebook