Първият учебен ден в Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии „Н. Й. Вапцаров“ започна според указанията за работа в условия на Ковид 19 .

 

Учениците бяха посрещнати от ръководството и учителите в двора на училището и влязоха организирано по класове в определените за всеки клас класни стаи. В тях те стоят на разстояние един от друг, като за всеки ученик има осигурен самостоятелен чин.

Въпреки новите условия на учебна работа през 2020-21 учебна година, всички се радваха да се видят отново след половин година прекъсване. На първия учебен ден присъстваха и родители, които изчакаха децата си в двора на училището, където има достатъчно място и за работа на открито.

 

Коментирай чрез Facebook