22 деца и младежи от социални услуги получиха лаптопи и таблети

Нови технически средства получиха децата и младежите, настанени в социални услуги от резидентен тип. Това се случи в резултат на реализиран проект на Община Хасково. Той е финансиран от Фонд “Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика.

 

Осигурените по проекта 9 преносими компютри с лицензиран софтуер, 13 таблета и 3 мултифункционални устройства са предназначени за нуждите на общо 22 учащи деца и младежи от I до XII клас от услугите ЦНСТ за деца и младежи с увреждания и ЦНСТ за деца без увреждания, които посещават училища на територията на община Хасково.

Програмата цели да осигури непрекъснат образователен процес за учениците, както и да създаде условия за осигуряване на равен достъп до образователната система и подпомагане на училищната подготовка на учениците, лишени от родителска грижа.

 

Коментирай чрез Facebook