БСП започна сериозна подготовка за предстоящите парламентарни избори

Националният съвет на БСП днес прие правилник за своята работа. Новото в работата на съвета е, че ще може да заседава вече онлайн. Висшият орган на партията минава на ново ниво в своята работа и ще отговаря на съвременните реалности. В обща мрежа ще бъдат обхванати областни, общински структури, кметове и общински съветници на партията. С това решение НС на БСП потвърждава водената от Нинова политика за модерна и демократична европейска партия, която е в унисон със съвременните тенденции в политиката. В правилника се въвеждат и етични норми на поведение за членовете на съвета.

 

Избран бе и Национален предизборен щаб на БСП. Той ще бъде председателстван от Георги Свиленски, а негови заместници ще бъдат Вяра Емилова, Атанас Зафиров и Стоян Мирчев.  Щабът започва своята работа още следващата седмица.

НС на БСП избра председателите на Съветите и Комисиите  към НС.

Ето и избраните председатели на комисиите и съветите:

Веселин Владимиров Пенчев – Съвет по вътрешните работи;
Евгени Захариев Кирилов – Съвет по външните работи;
Таско Михайлов Ерменков – Съвет по енергетика;
Свилен Маринов Атанасов – Съвет по земеделие, храни и гори;
Димитър Иванов Данчев – Съвет по икономика;
Светлана Стефанова Шаренкова – Съвет по култура и медии;
Иван Ивайлов Ченчев – Съвет по младежта и спорта;
Милко Петров Багдасаров – Съвет по образованието и науката;
Атанас Петров Костадинов – Съвет по околната среда и водите;
Атанас Зафиров Зафиров – Съвет по отбраната;
Крум Костадинов Зарков – Съвет по правосъдието;
Владимир Владимиров Георгиев – Съвет по регионалното развитие и благоустройството;
Георги Страхилов Свиленски – Съвет по транспорта, информационните технологии и съобщенията;
Георги Янчев Гьоков и Емилия Радкова Масларова – съпредседатели на Съвета по труда и социалната политика;
Емил Минков Хумчев – Съвет по туризма
Георги Йорданов Йорданов – Съвета по здравеопазване
Орлин Георгиев Ваташки – Съвет по финансите

Съветът по управление, включващ председателите на всички съвети, се оглавява от Корнелия Нинова.

Всеки съвет ще следи, анализира и оценява работата на съответното министерство и ще изготвя алтернативни политики, посочват от „Позитано“ 20. От екипа на Нинова се застраховат, че председателите на съветите няма задължително да са бъдещи министри.

„Целта на съветите е работата на партията да бъде „по-ефективна, по-целенасочена и ще можем да реагираме в по-голяма степен на грешките, които прави правителството, а те са доста. Такива съвети ние винаги сме имали, но обикновено не са били структурирани по този начин“, обясни Кристиян Вигенин.

Според правилника на НС съветите имат следните правомощия:
– Осъществяват мониторинг на изпълнението на политически и стратегически документи, приети и прилагани в ресорните министерства.
– Извършват анализ и оценка на политическите и стратегическите документи на ресорните министерства и изработват съответни становища.
– Изработват становища и препоръки по политическите и стратегическите документи на ресорните министерства, които са в процедура на обществени обсъждания.
– Изработват проекти на стратегически и политически документи за дейността на ресорните министерства, които ще се предложат за обсъждане и приемане от правителството на БСП или от правителството, в което БСП е коалиционен партньор.
– Разработват секторни политики за програмните документи на партията и ги представят и защитават пред органа, който ще ги приема.
– Разработват проекти на политически позиции и други документи по искане на НС на БСП, на Председателя на БСП, на Изпълнителното бюро на НС и на председателите на Комисии на НС на БСП.

Висшият орган на партията възложи на съветите да изготвят платформата на БСП за предстоящите парламентарни избори, като се базират на „Визия за България”.

Членове на Щаба са:

Георги Страхилов Свиленски

Атанас Зафиров Зафиров

Вяра Емилова Йорданова

Стоян Михайлов Мирчев

Валери Александров Сарандев

Тодор Байчев Байчев

Борислав Гуцанов Гуцанов

Петко Михайлов Тюфекчиев

Филип Стефанов Попов

Ивайло Цветанов Лилов

Трифон Руенов  Панчев

Милко Петров Багдасаров

Бойко Любомиров Клечков

Минчо Стойков Казанджиев

Атанас Петров Костадинов

Йордан Стоянов Младенов

Кирил Леонов Кирилов

Свилен Маринов Атанасов

Веска Маринова Ненчева

Манол Трифонов Генов

Денчо Стоянов Бояджиев

Пламен Христомиров Рашев

Евгени Захариев Кирилов

Емил Минков Хумчев

Александър Тихомиров Симов

Светлана Стефанова Шаренкова

Иван Ивайлов Ченчев

Петя Димчева Михалевска

Димитър Иванов Данчев

Георги Янчев Гьоков

Десислава Евгениева Петрова

Емилия Радкова Масларова

Иван Валентинов Иванов

Георги Стоянов Георгиев

Александър Нейчев

Васил Самарски

Ели Спасова

 

След взетите днес решения БСП реално влиза в предизборна кампания и дава ясна заявка пред обществото, че е готова да поеме управлението на България.

 

 

 

Коментирай чрез Facebook