Като „Царството на орхидеите“ е известна местността Ликана край Ивайловград

Защитената местност Ликана e единственото място в България и едно от малкото в света, където се среща диворастящата орхидея „Дремников главопрашник“

Тази седмица в рубриката „Любопитно от областта“, инициирана от областния управител на област Хасково д-р Стефка Здравкова, ще ви отведем в община Ивайловград, за да ви разкажем за местността Ликана, по-известна като царството на орхидеите.

 

Община Ивайловград е разположена в най-източните и най-ниските части на Източните Родопи и е изпъстрена с вековни иглолистни и широколистни гори, наситени от редки природни забележителности, както и множество защитени природни видове. На територията на общината са установени над 1335 вида растения, стотици видове пеперуди, разнообразни видове риби, земноводни, влечуги, птици и бозайници – като десетки от тях са включени в Световната, Европейската или Българската червена книга за застрашени видове.

Защитената местност Ликана e единственото място в България и едно от малкото в света, където се среща диворастящата орхидея „Дремников главопрашник“. Този вид диворастящо цвете е много рядко горско растение, намиращо почва само на още няколко места по земята. За да бъде запазен видът му – през 1992 г. находището е обявено за защитена територия. Местността Ликана е част от връх Коджа кая, разположен на около 10 км от Ивайловград. Тя се намира в землището на село Свирачи и заема площ от едва 3 хектара, включваща дива гора и открита поляна. Районът привлича и с впечатляващото изобилие на редки и защитени растения. В местността Ликана се среща разнообразие от 15 вида орхидеи и това дава повод мястото да бъде наречено – „Царството на орхидеите“. Сред най-впечатляващите от тях, наред с дремниковия главопрашник, интерес представляват двурогата, паяковидната и обикновената пчелици, пърчовката, недоразвитият лимодорум, пеперудо-цветният салеп и пирамидалният анакамптис – защитени видове, които са с национално и европейско значение, както и върбинковата какула и монпелийската телчарка. В защитена местност Ликана са установени над 350 вида пеперуди, много от които ендемични за района, а самата община Ивайловград е една от най-богатите области по видово разнообразие и на пеперуди в България.

Изумителната природна феерия, съчетана с десетките архитектурни и исторически забележителности в Южната приказка на България, е повод за гордост не само за областта, но и за цялата страна.

Коментирай чрез Facebook