156 СИК в община Хасково, няма да допускат членове с температура и кашлица

На територията на община Хасково са образувани 156 избирателни секции. За първи път СИК ще работят в условията на извънредна епидемична обстановка, което ще бъде изпитание както за тях, така и за всички, ангажирани с подготовката и провеждането на Парламентарните избори 2021.

 

В тази връзка кметът на община Хасково Станислав Дечев информира всички директори на училища, на ДГ №17, секретарите на народните читалища, на клубовете и уредниците на сгради, в които има СИК за мерките, които трябва да спазват.

Съгласно указанията на МЗ следва да обособят, доколкото е възможно, отделни входни и изходни коридори в сградата, в която са разположени СИК. При невъзможност да се обособят коридори за еднопосочно придвижване на избирателите и участниците в изборния процес, да се направи подходяща маркировка.

До колкото е възможно и според персонала, с който разполагат, да следят за броя на избирателите, които влизат в сградата, за да се избягват струпвания, а избирателите да бъдат възможно най-кратко време в сградата.

Да определят дежурни служители, които на входа на сградата, да предоставят еднократни маски на избиратели, които не носят такива. Всяка избирателна комисия получава, заедно с изборните материали, еднократни маски, предназначени за избирателите.

Да бъде определен служител, който в деня на изборите, да се грижи за чистотата и да съблюдава за опазване на имуществото в сградата, както и да извърши дезинфекция на подовите повърхности в общите части, които се ползват в изборния ден. Служители на община Хасково ще почистват и дезинфекцират сградите, които са неизползваеми, но има ситуирани СИК. Дезинфектантът за подовите настилки е осигурен от община Хасково.

Всички лични предпазни средства за членовете на СИК, както и дезинфектанти за ръце и повърхности, ще бъдат предоставени на всички СИК от общинска администрация Хасково, заедно с изборните материали и книжа. Това ще стане на 3 април 2021г., по график. Получаването на изборните материали от СИК ще бъде съобразено с графика за доставка на машините. Всеки председател на СИК ще бъде уведомен по телефона за часа, в който следва да получи материалите.

В изборния ден, съгласно указанията на МЗ, е направена организация от страна на община Хасково, така че всяка СИК да бъде посетена от медицинско лице. То ще извърши измерване на телесната температура на членовете на СИК с безконтактен термометър. Лица с температура над 37 градуса или със симптоми на остри респираторни заболявания (кашлица, хрема, затруднено дишане и др.) няма да се допускат в СИК.

 

 

Коментирай чрез Facebook