От 12 април отварят ресторантите, от 16 април – моловете

От 12 април отварят кина, театри, циркови спектакли. Това гласи заповед за противоепидемични мерки в страната от 12 до 30 април на здравния министър Костадин Ангелов от днес, 8 април 2021 г., 17:00 часа.

 

От същата дата могат да бъдат провеждани концерти, отварят музеи, галерии, библиотеки, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство. Условието е да не са заети повече от 30% от капацитета на помещенията, да се спазва физическа дистанция от най-малко 1.5 м., носене на защитни маски за лице и използване само на седящи места (за концерти, фестивали, театри, циркови представления и други сценични прояви).

Също от 12 април отварят ресторантите и развлекателните заведения при капацитет до 50%, ограничено работно време между 6.00 и 23.00 часа.

От 29 април се отварят дискотеките, бар-клубове, пиано барове, бар-вариете и нощни барове. Условието е да са запълнени до 50% от капацитета си.

От 16 април отварят игралните зали и казина при използване на не повече от 50% от капацитета им. От същата дата – 16 април отпадат и ограниченията за работа на обектите, разположени в търговските центрове, гласи заповедта на здравния министър.

Учениците от 1-ви до 4-ти клас и задължителните групи за предучилищно образование са се връщат в клас. Връща се присъственото обучение на учениците, които се обучават в специалните училища за ученици със сензорни увреждания. В клас ще се върнат и децата от 5-ти до 12-ти клас, обучавани в слети паралелки и в паралелки, които са единствени в съответния клас на училището;

Връщат се в клас и децата от 5-ти до 12-ти клас, но по график:

от 12 до 23 април 2021 г. – присъствено се обучават учениците от 7, 8 и 10 клас;

от 26 до 29 април 2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5, 9 и 12 клас.

Децата могат да участват присъствено в групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна и извънучилищна среда, за деца до 4-ти клас.

Студентите могат да участват в практически занятия, обучения и изпити по практика на студенти, специализанти и докторанти; семестриални изпити с практическа част, които не могат да бъдат проведени в електронна среда; държавни изпити и защити на дипломни работи.

Здравният министър нарежда управителите и собствениците на търговски, административни или други обекти, чиято дейност не е преустановена с тази заповед, да създадат организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 8 кв. м.

 

 

Източник News.bg

 

 

Коментирай чрез Facebook