Виолета Желева в ОУ „Св. Иван Рилски“: С иновации в обучението се подобрява качеството на образованието

Заместник областният управител на област Хасково Виолета Желева присъства на мероприятия, свързани с изпълнението на Националната програма “Иновации в действие“ в ОУ “Св. Иван Рилски“ в Хасково. Директорът на учебното заведение Тонка Ченгелова приветства г-жа Желева и каза, че за нея е удоволствие да я запознае с иновациите в образователния процес в училището.

 

В ОУ “Св. Иван Рилски“ в Хасково има три иновативни паралелки.  Иновацията на паралелката “Изследователи“ е в областта на екологията и природните науки, а на паралелката “Лъвчета“ е в областта на математиката на английски език. “Търсачи“ е третата паралелка, където иновацията е в областта на обучението по история и цивилизация.

Заместник областният управител Виолета Желева посети открития урок на учениците от иновативната паралелка “Изследователи“ с учител Йорданка Първанова. Тя участва в интересните иновативни занятия на децата и поздрави ръководството и учителите на ОУ “Св. Иван Рилски“ в Хасково.

„За мен е удоволствие да присъствам в ОУ “Св. Иван Рилски“ в Хасково на откритите часове, които се провеждат днес, част от Националната програма “Иновации в действие“. Впечатлена съм от професионализма на учителите и емоцията и любовта, които влагат в своята работа с децата. Важно е подобряването на качеството на образованието чрез въвеждането на иновативни елементи по отношение на организацията и съдържанието на обучението. Така се изграждат модерни училища чрез иновации и нови методи на преподаване, което подобрява мотивацията за учене на децата. Освен дигитализацията в учебния процес е много ключов и обменът на идеи, а също така и партньорството, които са основна цел на програмата“, каза Виолета Желева.

Тя пожела на децата да продължават да развиват креативното си мислене, което ще им помага да опознаят по-добре околния свят.

Коментирай чрез Facebook