Христина Жисова встъпи в длъжност в Районен съд – Хасково

Христина Жисова встъпи в длъжност „съдия“, съобщиха от Районен съд – Хасково.

 

На проведено Общо събрание пред председателя на Районен съд Хасково Пламен Георгиев, на Окръжен съд Миглена Тянкова, встъпването в длъжност бе удостоверено с подписване на акт. В присъствие на съдиите, служителите и гости, съдия Жисова положи клетва и подписа клетвен лист.

Съдия Жисова бе преместена с решение на Съдийската колегия на ВСС след обявен конкурс за преместване от длъжността „прокурор“ в Районна прокуратура – Хасково с ранг „прокурор в АП“, на длъжност „съдия“ в РС – Хасково с ранг „съдия в апелативен съд“.

Христина Жисова е завършила висше образование по специалността „Право“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, град Пловдив през 2002 г. Тя е работила като прокурор в Районна прокуратура – Хасково и в Районна прокуратура – Харманли, а преди това, като разследващ полицай в ОД на МВР – Хасково.

Колегите ѝ пожелаха успешна реализация и професионални успехи.

Коментирай чрез Facebook