Какво е Европейския зелен пакт?

Европейският зелен пакт (наричан още „Зелената сделка“, European Green Deal), представен от Европейската комисия на 11 декември 2019 г., представлява пътна карта за постигане на устойчивост на икономиката на Европейския съюз, съобразявайки се с климатичните промени и с околната среда. Това ще стане чрез превръщането на предизвикателствата във възможности във всички области на политиката и преходът ще бъде справедлив и приобщаващ за всички.

Целта на Зелената сделка е превръщането на ЕС в модерна, ефективно използваща ресурсите си и конкурентоспособна икономика, в която:

  • До 2050 г. няма нетни емисии на парникови газове
  • Икономическият растеж не зависи от използването на ресурси
  • Никое лице или регион не са пренебрегнати

Основни характеристики на Европейския зелен пакт

За постигането на горните цели, са необходими действия във всички сектори, като например:

  • Инвестиране в екологосъобразни технологии
  • Подкрепа на иновациите в промишлеността
  • Въвеждане на по-чисти, по-евтини и по-здравословни форми на частен и обществен транспорт
  • Декарбонизация на енергийния сектор
  • Подобряване на енергийната ефективност на сградите
  • Работа с международни партньори за подобряване на екологичните стандарти в световен мащаб

За да помогне на най-силно засегнатите региони от прехода към екологосъобразна икономика, ЕС ще предостави финансова подкрепа и техническа помощ. Това ще стане чрез Механизма за справедлив преход, чрез който ще бъде мобилизиран сериозен финансов ресурс в периода 2021 – 2027 г. Механизмът има за цел да гарантира, че няма да има изоставени по пътя на ЕС към климатична неутралност до 2050 г. Този инструмент ще се съсредоточи върху регионите и секторите, които са най-силно засегнати от прехода поради зависимостта им от изкопаеми горива или въглеродно интензивни процеси.

През юли 2021 г. Европейската комисия представи пакет от предложения за преобразяване на европейската икономика („Подготвени за цел 55“), за да бъдат постигнати целите в областта на климата до 2030 г. Те са предмет на преговори между Европейския парламент и държавите-членки на ЕС, за да бъдат приети.

EnvironmentYou

 

 

Коментирай чрез Facebook