4 120 тона пясък и 2 415 тона сол са вече осигурени за републиканската пътна мрежа в Хасковско

4 120 тона пясък, 2 415 тона сол и 14 тона калциев хлорид са вече осигурени за републиканската пътна мрежа в област Хасково. Това стана ясно на проведената днес работна среща в зала „Марица“ на Областна администрация Хасково, във връзка с настъпващия зимен сезон 2021-2022 г.

 

На срещата, водена от областния управител инж. Минко Ангелов е обсъдена и необходимостта от координиране на дейностите при усложнени зимни условия. В зала „Марица“ присъстваха представители на общините и структури на държавни институции.

Директорът на Областно пътно управление Хасково инж. Радостин Ламбрев заяви, че ОПУ-Хасково има сключен договор с „АБ“ АД за поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на 1010,936 км републикански пътища I, II и III клас, както и договор за поддържане на 113,530 км от АМ „Марица“.

Организацията по снегопочистването на републиканските пътища ще се извършва съгласно изработен и съгласуван с директора на ОД на МВР-Хасково и директора на РДПБЗН-Хасково План за зимно поддържане – зима 2021-2022 г., който е одобрен от АПИ.

Съгласно Плана, необходимите материали за пътища I, II и III клас за зимния сезон са: пясък – 12 530 т, сол – 5 100 т, калциев хлорид – 22 т. Както вече споменахме, от тях вече са осигурени 4 120 т пясък, 2 415 т сол и 14 т калциев хлорид.

Съгласно Плана, за АМ „Марица“ са необходими 1 000 т сол и 100 т калциев хлорид. 60% от необходимото количество е осигурено към момента.

Фирмите ежедневно доставят инертни материали по определените депа, обясни директорът на ОПУ-Хасково. Пътноподдържащите фирми ще работят по изготвен Оперативен план.

ОПУ-Хасково има подписани споразумителни протоколи със седем общини за съвместно финансиране на републиканските пътища в чертите на градовете за 2022г., добави Радостин Ламбрев.

Просрочените задължения от миналата година към пътноподдържащата фирма са разплатени и са осигурени необходимите средства за зимен сезон 2021-2022 г., стана ясно още на срещата.

От ОПУ-Хасково, ОД на МВР-Хасково и Отдел „Автомобилна администрация“-Хасково имат създадена координация на действията с цел ограничаване и спиране на автомобилния трафик в отделни участъци от пътната инфраструктура, при усложняване на зимната обстановка.

Представителите на общините уточниха, че е създадена организация за работа при тежки и усложнени зимни условия. Те добавиха, че разполагат с финансов ресурс и са осигурени необходимите материали. Също така са сключени договори със снегопочистващи фирми.

От община Харманли и община Симеоновград изразиха притеснение единствено от ВиК авариите, тъй като след отстраняването им, служителите на водното дружество не възстановявали пътната настилка.

От община Димитровград коментираха, че проблем възниква не само при аварии на ВиК, но и след свързване на битови абонати на „Ситигаз България“.

Инж. Минко Ангелов проведе разговор с директора на ВиК-Хасково. Директорът на водното дружество инж. Божидар Желязков се ангажира да бъде възстановена настилката на участъците, където са извършени ремонтите по ВиК авариите.

 

Коментирай чрез Facebook