81,1% от домакинствата в Хасковско имат интернет, мъжете по-активни от жените в мрежата

81.1% от домакинствата и от лицата в област Хасково през 2021 г. имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязано увеличение от 2.5 процентни пункта спрямо предходната година.

 

Това сочат резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии, съобщиха от Териториално статистическо бюро „Юг“ – Хасково към НСИ. Средната стойност за страната по този показател е 83.5%. По дял на домакинствата с достъп до интернет областта е на 15-то място в страната.

През 2021 г. 69.1% от лицата в област Хасково на възраст 16 – 74 навършени години се възползват от удобствата на глобалната мрежа всеки ден или поне веднъж седмично. В регулярното използване на интернет от лицата в сравнение с предходната година е регистрирано нарастване от 2.7 проценти пункта.

В област Хасково мъжете са по-активни при редовното използване на интернет в сравнение с жените – съответно 71.1 и 67.1%.

Значителни са различията при редовно използващите интернет по образование, като 93.2% от лицата с висше образование, 70.2% от тези със средно образование и 45.8% от лицата с основно или по-ниско образование използват редовно глобалната мрежа през 2021 година.

Използване на глобалната мрежа за взаимодействие с органите на държавната и местната власт в област Хасково се наблюдава при 23.0% от лицата, като е отбелязано увеличение с 10.8 процентни пункта спрямо предходната година.

 

 

Коментирай чрез Facebook